Pure Vietnam Beauty & Spa Nha Trang Blog

This blog is primarily used to showcase some of the community work we do in and around Nha Trang. Thanks to our staff and customers who help make this happen. We will also from time to time, post some of the great street food available in Nha Trang as well as a few off the tourist map places to go.

Pure Vietnam Beauty and Spa charity for April 2017

( Tiếng Việt Bên Dưới )

Pure Vietnam Beauty and Spa charity for April 2017

Pure Vietnam Beauty and Spa with Lanterns Restaurant help sponsor Tu Bong Orphanage each month. The money that they give helps pay for formula for the babies.

We have 12 children under the age of 2 1/2 years which adds up to a lot of formula. The new baby Duyen is doing very well she is eating and sleeping well, Loc is lifting his head and still has all his hair, Phuoc is rolling over and laughing and playing with the mobiles that we have been given.

Tai is walking well but Duc and Trong are still not walking. Trong is crawling really well and gets around very fast.

 Hang and I went up for the day with Juanita to pay the wages and the bill for formula for the month and Juanita spent a lot of time with Phuc, exercising him and taking him around in the pram.

It was a special day for celebrating the building of the Female monk house in front of the orphanage and Hau, Hieu and Hien were wearing monk clothing and looked very cute. It is certainly making a difference having the extra carers with more time for gardening and spending time with the children especially with the younger babies.

If you would like to donate or volunteer you can do so through gofundme or contact Eileen at Pure Vietnam Beauty and Spa and arrange an appointment so we can talk about what you would like to do.

Together we can make a difference.

https://www.gofundme.com/266c654y

 

Pure Việt Nam Beauty and Spa từ thiện vào tháng tư năm 2017.

Pure Việt Nam Beauty and Spa với Lanterns Restaurant là hai nhà tài trợ đều đặn hàng tháng cho Trại trẻ mồ côi Tu Bông. Số tiền mà họ đã tài trợ giúp đỡ chúng tôi trả tiền sữa bột cho các em bé.

Chúng tôi có hiện tại có 12 trẻ em dưới 2.5 tuổi điều này đồng thời với việc các em cần bổ sung thêm rất nhiều sữa bột. Duyên em bé mới rất khỏe mạnh, em ăn khỏe và ngủ ngoan, Lộc thì đang cố nâng đầu của em ấy lên và trên đầu em vẫn còn rất nhiều tóc vì chưa đến thời điểm cắt tóc, Phước đang lật, em lăn qua lăn lại và cười, và đang chơi đùa với chiếc điện thoại mà chúng tôi đã từng đưa cho em.

Tài đang bước bộ rất giỏi nhưng Đức và Trọng vẫn chưa tự bước đi được. Trọng đang bò rất giỏi và bò đi xung quanh rất nhanh.

 Hằng và tôi đã lên trại trẻ trong ngày với Juanita để trả tiền nhân viên và thanh toán hoá đơn sữa bột cho tháng vừa rồi và Juanita đã dành rất nhiều thời gian để chơi với Phúc, tập thể dục cho phúc và đưa em đi xung quanh trên chiếc xe đẩy.

Và ngày hôm đó cũng là một ngày đặc biệt ở căn nhà của một vị sư cô phía trước trại trẻ mồ côi, họ đang tổ chức lễ ăn mừng nhà mới và Hậu, Hiếu và Hiền đã được mặc quần áo như các vị sư nhìn rất dễ thương.

Điều này chắc chắn tạo nên một sự khác biệt khi có thêm người chăm sóc với nhiều thời gian cho việc chăm sóc vườn rau và dành nhiều thời gian hơn nữa để chăm sóc tốt cho các em bé đặc biệt là với những em bé nhỏ.

Nếu bạn muốn quyên góp hoặc muốn trở thành tình nguyện viên bạn có thể tìm hiểu Thông qua website gofunme hoặc liên lạc với Eileen ở Pure Việt Nam Beauty and Spa và sắp xếp cuộc hẹn để chúng ta có thể nói chuyện về những điều mà bạn muốn làm.

 Cùng nhau chúng ta có thể làm nên một sự khác biệt.

https://www.gofundme.com/266c654y

Visit Tu Bong Orphanage with Jaunita, Anton, Maris...
Max and Tina Visit To Tu Bong Orphanage in May 201...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Tuesday, 07 December 2021